Cara Mudah Doa Niat Berbuka Puasa yang Benar


Cara Mudah Doa Niat Berbuka Puasa yang Benar

Doa niat berbuka puasa adalah bahasa Arab yang diucapkan sebelum berbuka puasa pada bulan Ramadan. Umat Islam diwajibkan membaca doa ini sebagai tanda rasa syukur kepada Allah atas nikmat berpuasa selama satu hari penuh.

Membaca doa niat berbuka puasa sangat penting karena merupakan bentuk penghormatan kepada Allah dan memperkuat keimanan. Doa ini juga menjadi penanda bahwa umat Islam telah menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Secara historis, doa niat berbuka puasa telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, artikel ini akan mengulas lebih dalam tentang doa niat berbuka puasa lengkap dengan makna, tata cara membaca, dan keutamaannya.

Doa Niat Berbuka Puasa

Doa niat berbuka puasa sangat penting karena memiliki beberapa aspek krusial, di antaranya:

 • Lafaz doa
 • Tata cara membaca
 • Waktu membaca
 • Keutamaannya
 • Kandungan maknanya
 • Dalil pensyariatan
 • Hikmah dibaca
 • Adab membacanya

Semua aspek tersebut saling terkait membentuk rangkaian ibadah yang utuh. Lafaz doa yang tepat, tata cara membaca yang sesuai, dan waktu membaca yang tepat akan menjadikan doa niat berbuka puasa sebagai ibadah yang sempurna. Selain itu, memahami kandungan makna doa, dalil pensyariatan, hikmah dibacanya, dan adab membacanya akan meningkatkan kekhusyukan dan keimanan saat berbuka puasa.

Lafaz Doa

Lafaz doa merupakan bagian terpenting dari doa niat berbuka puasa. Lafaz doa yang tepat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW akan menjadikan doa tersebut diterima oleh Allah SWT. Adapun lafaz doa niat berbuka puasa yang benar adalah sebagai berikut:

Artinya: “Aku berniat berbuka puasa pada hari esok dari kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah SWT.”

Lafaz doa niat berbuka puasa tersebut diucapkan dengan jelas dan benar. Tidak boleh menambah atau mengurangi lafaz doa tersebut. Jika lafaz doa salah atau tidak sesuai dengan sunnah, maka doa tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Tata Cara Membaca Doa Niat Berbuka Puasa

Tata cara membaca doa niat berbuka puasa sangat penting untuk diperhatikan agar doa tersebut diterima oleh Allah SWT. Doa niat berbuka puasa dibaca dengan suara yang jelas dan tidak tergesa-gesa. Doa tersebut dibaca setelah waktu Maghrib tiba dan sebelum menyantap makanan atau minuman untuk berbuka puasa.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca doa niat berbuka puasa, di antaranya:

 • Membaca doa dengan khusyuk dan penuh penghayatan.
 • Membaca doa dengan suara yang jelas dan tidak tergesa-gesa.
 • Membaca doa dengan benar dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Membaca doa niat berbuka puasa dengan tata cara yang benar akan menjadikan doa tersebut lebih bermakna dan diterima oleh Allah SWT. Selain itu, membaca doa dengan tata cara yang benar juga akan meningkatkan kekhusyukan dan keimanan saat berbuka puasa.

Waktu Membaca

Waktu membaca doa niat berbuka puasa sangat penting untuk diperhatikan. Doa niat berbuka puasa dibaca setelah waktu Maghrib tiba dan sebelum menyantap makanan atau minuman untuk berbuka puasa. Hal ini dikarenakan waktu Maghrib merupakan waktu berbuka puasa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Membaca doa niat berbuka puasa pada waktu yang tepat memiliki beberapa keutamaan, di antaranya:

 1. Doa akan lebih mudah diterima oleh Allah SWT.
 2. Ibadah puasa menjadi lebih sempurna.
 3. Mendapatkan pahala yang lebih besar.

Selain itu, membaca doa niat berbuka puasa pada waktu yang tepat juga akan meningkatkan kekhusyukan dan keimanan saat berbuka puasa. Hal ini dikarenakan doa yang dibaca pada waktu yang tepat akan lebih meresap ke dalam hati dan pikiran.

Baca Juga :   Pahami Puasa Menurut Bahasa, Alasan Pentingnya Melakukannya

Keutamaannya

Doa niat berbuka puasa memiliki banyak keutamaan yang dapat diperoleh oleh umat Islam yang membacanya. Keutamaan-keutamaan tersebut antara lain:

 • Mendapat pahala besar

  Membaca doa niat berbuka puasa akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Hal ini dikarenakan doa tersebut merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

 • Ibadah puasa menjadi lebih sempurna

  Membaca doa niat berbuka puasa akan membuat ibadah puasa menjadi lebih sempurna. Hal ini dikarenakan doa tersebut merupakan tanda bahwa umat Islam telah melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar.

 • Mendapat ridha Allah SWT

  Membaca doa niat berbuka puasa akan mendapatkan ridha dari Allah SWT. Hal ini dikarenakan doa tersebut merupakan bentuk penghambaan kepada Allah SWT.

Demikian beberapa keutamaan membaca doa niat berbuka puasa. Dengan membaca doa tersebut, umat Islam dapat memperoleh banyak pahala, menyempurnakan ibadah puasa, dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Kandungan maknanya

Kandungan makna doa niat berbuka puasa sangat penting untuk dipahami dan dihayati oleh umat Islam. Doa tersebut tidak hanya sekedar bacaan yang diucapkan sebelum berbuka puasa, tetapi juga mengandung makna dan pesan yang mendalam. Kandungan makna doa niat berbuka puasa di antaranya sebagai berikut:

 • Pengakuan terhadap kebesaran Allah SWT

  Doa niat berbuka puasa dimulai dengan pengakuan terhadap kebesaran Allah SWT. Umat Islam mengakui bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta, termasuk ibadah puasa.

 • Ucapan syukur

  Dalam doa niat berbuka puasa, umat Islam juga mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan, termasuk nikmat berpuasa selama satu hari penuh.

 • Permohonan keberkahan

  Umat Islam juga memohon keberkahan dari Allah SWT atas ibadah puasa yang telah dijalankan. Keberkahan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

 • Niat untuk beribadah

  Doa niat berbuka puasa juga mengandung niat untuk beribadah. Umat Islam berniat untuk berbuka puasa karena Allah SWT, bukan karena hawa nafsu atau alasan lainnya.

Selain empat aspek di atas, doa niat berbuka puasa juga mengandung makna dan pesan lainnya. Dengan memahami dan menghayati makna doa tersebut, umat Islam diharapkan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Dalil pensyariatan

Dalil pensyariatan merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan suatu ibadah atau amalan dalam Islam. Dalil pensyariatan doa niat berbuka puasa terdapat dalam beberapa sumber, di antaranya:

1. Al-Qur’an
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian (kesucian) bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu selalu berkhianat terhadap dirimu sendiri, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang benang putih dari hitam dapat kamu bedakan. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam mesjid. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa.”

2. Hadis
Dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.” (HR. Ahmad)

Baca Juga :   Panduan Lengkap Sahur Puasa Senin Kamis untuk Puasa Ramadan yang Syahdu

Dari kedua dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa doa niat berbuka puasa hukumnya sunnah. Meskipun hukumnya sunnah, doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca karena memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah menyempurnakan ibadah puasa dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT.

Hikmah dibaca

Hikmah dibaca doa niat berbuka puasa adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Pahala tersebut diberikan karena umat Islam telah melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Selain itu, membaca doa niat berbuka puasa juga dapat meningkatkan kekhusyukan dan keimanan saat berbuka puasa.

Doa niat berbuka puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dengan membaca doa ini, umat Islam dapat menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat berpuasa selama satu hari penuh. Selain itu, membaca doa niat berbuka puasa juga dapat membantu umat Islam untuk mengingat tujuan utama berpuasa, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dalam kehidupan sehari-hari, hikmah dibaca doa niat berbuka puasa dapat dirasakan dengan jelas. Ketika umat Islam membaca doa tersebut, mereka akan teringat bahwa mereka telah melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Hal ini akan memberikan ketenangan hati dan rasa syukur yang mendalam. Selain itu, membaca doa niat berbuka puasa juga dapat membantu umat Islam untuk menghindari makan dan minum secara berlebihan saat berbuka puasa. Dengan demikian, ibadah puasa dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan sempurna.

Adab Membacanya

Adab membaca doa niat berbuka puasa merupakan bagian penting dalam ibadah puasa. Dengan memperhatikan adab membacanya, doa tersebut akan lebih bermakna dan diterima oleh Allah SWT.

 • Niat yang ikhlas

  Doa niat berbuka puasa harus dibaca dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Hindari membaca doa hanya karena ikut-ikutan atau ingin dilihat orang lain.

 • Membaca dengan jelas dan benar

  Bacalah doa niat berbuka puasa dengan jelas dan benar. Pastikan setiap huruf dan kata dilafalkan dengan baik. Hindari membaca doa dengan tergesa-gesa atau sambil bermain-main.

 • Membaca dengan suara yang pelan

  Doa niat berbuka puasa tidak perlu dibaca dengan suara yang keras. Bacalah doa dengan suara yang pelan dan tenang agar tidak mengganggu orang lain.

 • Membaca dengan penuh penghayatan

  Saat membaca doa niat berbuka puasa, usahakan untuk membaca dengan penuh penghayatan. Renungkan makna setiap kalimat yang dibaca dan rasakan dalam hati.

Dengan memperhatikan adab membaca doa niat berbuka puasa, ibadah puasa yang dilakukan akan lebih sempurna dan bernilai di sisi Allah SWT.

Pertanyaan Umum tentang Doa Niat Berbuka Puasa

Bagian ini berisi beberapa pertanyaan umum yang sering ditanyakan tentang doa niat berbuka puasa. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab secara singkat dan jelas.

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan doa niat berbuka puasa?

Jawaban: Doa niat berbuka puasa adalah doa yang dibaca sebelum berbuka puasa pada bulan Ramadan. Doa ini berisi ucapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat berpuasa selama satu hari penuh dan permohonan agar ibadah puasa diterima oleh-Nya.

Pertanyaan 2: Kapan waktu membaca doa niat berbuka puasa?

Jawaban: Waktu membaca doa niat berbuka puasa adalah setelah waktu Maghrib tiba dan sebelum menyantap makanan atau minuman untuk berbuka puasa.

Pertanyaan 3: Bagaimana tata cara membaca doa niat berbuka puasa?

Baca Juga :   Tips Ikuti Sunnah Nabi Berbuka Puasa, Raih Pahala Berlimpah!

Jawaban: Tata cara membaca doa niat berbuka puasa adalah sebagai berikut:

 1. Berdiri menghadap kiblat.
 2. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu.
 3. Membaca doa niat berbuka puasa dengan jelas dan benar.

Pertanyaan 4: Apa keutamaan membaca doa niat berbuka puasa?

Jawaban: Keutamaan membaca doa niat berbuka puasa di antaranya adalah:

 • Mendapat pahala besar dari Allah SWT.
 • Ibadah puasa menjadi lebih sempurna.
 • Mendapat ridha Allah SWT.

Pertanyaan 5: Bolehkah membaca doa niat berbuka puasa dalam bahasa selain Arab?

Jawaban: Doa niat berbuka puasa sebaiknya dibaca dalam bahasa Arab. Namun, jika seseorang tidak bisa bahasa Arab, boleh membaca doa tersebut dalam bahasa yang dipahami dengan tetap memperhatikan maknanya.

Pertanyaan 6: Apakah doa niat berbuka puasa wajib dibaca?

Jawaban: Doa niat berbuka puasa hukumnya sunnah, namun sangat dianjurkan untuk dibaca karena memiliki banyak keutamaan.

Demikian beberapa pertanyaan umum tentang doa niat berbuka puasa. Semoga jawaban-jawaban tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang doa niat berbuka puasa. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke artikel utama tentang doa niat berbuka puasa.

Selanjutnya, artikel ini akan mengupas lebih dalam tentang manfaat membaca doa niat berbuka puasa dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tips Mengamalkan Doa Niat Berbuka Puasa

Membaca doa niat berbuka puasa merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Selain dapat menyempurnakan ibadah puasa, membaca doa niat berbuka puasa juga dapat mendatangkan banyak keberkahan dan pahala dari Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa tips untuk mengamalkan doa niat berbuka puasa:

Tip 1: Hafalkan lafaz doa
Hafalkan lafaz doa niat berbuka puasa agar dapat membacanya dengan lancar dan benar. Dengan menghafal lafaz doa, Anda juga dapat membacanya meskipun sedang tidak membawa buku atau catatan.

Tip 2: Baca doa dengan suara yang jelas
Baca doa niat berbuka puasa dengan suara yang jelas dan lantang. Hal ini bertujuan agar Anda dapat lebih fokus dan menghayati makna doa yang dibaca.

Tip 3: Baca doa dengan penuh penghayatan
Saat membaca doa niat berbuka puasa, usahakan untuk membaca dengan penuh penghayatan. Renungkan makna setiap kalimat yang dibaca dan rasakan dalam hati.Dengan membaca doa dengan penuh penghayatan, Anda dapat lebih merasakan kehadiran Allah SWT dan lebih bersyukur atas nikmat berpuasa yang telah diberikan.

Dengan mengamalkan tips-tips di atas, diharapkan Anda dapat membaca doa niat berbuka puasa dengan lebih baik dan khusyuk. Hal ini akan menambah keberkahan dan pahala ibadah puasa yang Anda lakukan.

Tips-tips di atas merupakan bagian penting dalam mengamalkan doa niat berbuka puasa. Dengan mengamalkannya secara konsisten, Anda dapat meningkatkan kualitas ibadah puasa Anda dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Kesimpulan

Doa niat berbuka puasa merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Doa ini memiliki banyak keutamaan, di antaranya menyempurnakan ibadah puasa, mendapatkan pahala besar dari Allah SWT, dan mendapatkan ridha-Nya.

Dengan membaca doa niat berbuka puasa, umat Islam juga dapat menunjukkan rasa syukur atas nikmat berpuasa selama satu hari penuh. Selain itu, membaca doa niat berbuka puasa juga dapat membantu umat Islam untuk meningkatkan kekhusyukan dan keimanan saat berbuka puasa.

Marilah kita senantiasa membaca doa niat berbuka puasa setiap kali hendak berbuka puasa. Dengan membaca doa ini, semoga ibadah puasa kita menjadi lebih sempurna dan diterima oleh Allah SWT. Aamiin.